Конкурс

Советот за етика во медиумите на Македонија (СЕММ) објавува оглас за вработување на едно лице на работно место

konkurs slika

Советот за етика во медиумите на Македонија (СЕММ) објавува конкурс за најдобри новинарски стории од сферата на општествено-социјалниот живот, со фокус на унапредувањето на човековите права и промовирањето на правата на социјално ранливите и маргинализирани групи граѓани.

Советот за етика во медиумите на Македонија (СЕММ) објавува оглас:

Позиција: Волонтер
Локација: Скопје
Времетраење на ангажманот: половина работно време во период од 4 месеци