Извештаи

 

 

Поради пандемијата на коронавирусот и наметнатите рестрикции, редовното годишно Собрание на СЕММ за 2019 година се одржа онлајн на платформата Зум (Zoom)