Контакт

Informacii
Адреса:
Бул. „Митрополит Теодосиј Гологанов“ 54/2
Скопје
Северна Македонија
1000
Телефон:
+389 71803830

image

Советот за етика во медиумите во Македонија (СЕММ) е невладина, неполитичка и непрофитна организација која, по принципот на слободна волја, ги здружува своите членови заради остварување на целите и дејностите утврдени со Статутот на организацијата и со општите принципи на мисијата и визијата на СЕММ.