Фото галерија од СЕММ

   
 
 

Kavadarci - debate "Media, elections and the role of self-regulaton"

Posted by Совет за етика во медиумите на Македонија/The Council of Media Ethics on Thursday, 28 April 2016
 
 

Gostivar - debate "Media, elections and the role of self-regulaton"

Posted by Совет за етика во медиумите на Македонија/The Council of Media Ethics on Friday, 25 March 2016
 
 

Шефот на делегацијата на ЕУ, г. Аиво Орав, во посета на СЕММ/ The Head of the EU delegation Mr. Aivo Orav, in a visit to the CMEM.

Posted by Совет за етика во медиумите на Македонија/The Council of Media Ethics on Thursday, 24 March 2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

US Ambassador Baily and the Head of the EU delegation Orav visiting the CMEM

Posted by Совет за етика во медиумите на Македонија/The Council of Media Ethics on Wednesday, 3 February 2016
 
 
 
 
 
 

“НОВИНАРСКА ЕТИКА И МЕДИУМСКИ ВРЕДНОСТИ ВО СПЕЦИФИЧНИ ОКОЛНОСТИ И ЗА ВРЕМЕ НА ИЗБОРИ”

Posted by Совет за етика во медиумите на Македонија/The Council of Media Ethics on Wednesday, 27 May 2015
 
 

Универзитет на Југоисточна Европа, Тетово

Posted by Совет за етика во медиумите на Македонија/The Council of Media Ethics on Thursday, 12 November 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regional debate of the Council of Media Ethics "Inform and be informed - self regulation in the media"

Posted by Совет за етика во медиумите на Македонија/The Council of Media Ethics on Saturday, 25 April 2015