Вести

news 121017 macedonia

УНЕСКО, во соработка со Советот за етика во медиумите на Македонија (СЕММ), организираше конкурс за најуспешни новинарски стории во Македонија, со цел да се поддржи професионалноста и да се наградат новинарските трудови кои што ги унапредуваат човековите права, а особено правата на социјално ранливите и маргинализирани групи.