Соопштенија

Ве информираме дека планираното редовно годишно Собрание на СЕММ за 18 ноември (петок) СЕ ОДЛОЖУВА. 

 

Совет за етика во медиумите на Македонија