Соопштенија

На 31 мај, во Public Room, Скопје

Дневен ред за настанот

Совет за етика во медиумите на Македонија